Ứng dụng rộng rãi cho các thiết bị công nghiệp nơi có yêu cầu cao về giảm rung giảm chấn:
• Lò hơi công nghiệp
• Quạt
• Máy nén
• Thiết bị thử tải
• Thiết bị đo đạc đặt gần các nguồn rung
• Khối cô lập quán tính
• Các thiết bị nhỏ, nhẹ, ví dụ: máy bơm
• Hệ thống sưởi và thông gió
• Thiết bị kiểm tra rung động