Chúng tôi cung cấp vật liệu Tấm và Kết cấu từ Châu Á và các sản phẩm EU / G7 như Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Ý… -Tấm –Beams –Angles -Tròn –Flat Bars

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *