Mã sản phẩm E1F [x]

1. Ứng dụng
Phù hợp với vùng nguy hiểm 1 và 2.

2. Chứng chỉ
IECEx KGS (IECEx KGS 1 7.0001 X)
ATEX DEKRA (1 7ATEX0094X)

3. Cấp bảo vệ
II2G Ex db IIC Gb / Ex eb IIC Gb / II2D Ex tb IIIC Db / IP66/67
Nhiệt độ hoạt động từ -60oC đến +120oC

4. Vật liệu
Đồng thau, đồng thau với mạ niken (tiêu chuẩn), thép không gỉ

5. Phụ kiện
Đai ốc khóa, miếng đệm, thẻ nối đất, vỏ bảo vệ, vòng đệm răng cưa

6. Cách đặt hàng
CNE1F(X) 20a NPT ¾”
CNE1F(X): Mã sản phẩm
20a: Kích thước ốc siết cáp
NPT: Đầu vào bằng ren
¾”: Kích thước đầu nối

Mã sản phẩm E1F[w]

1. Ứng dụng
Phù hợp với vùng nguy hiểm 1 và 2.

2. Chứng chỉ
IECEx KGS (IECEx KGS 17.000 1X)
ATEX DEKRA (17ATEX0094X)

3. Cấp bảo vệ
II 2G Ex db IIC Gb / Ex eb IIC Gb / II2D Ex tb IIIC Db / IP66/67
Nhiệt độ hoạt động từ -60oC đến +120oC

4. Vật liệu
Đồng thau, đồng thau với mạ niken (tiêu chuẩn), thép không gỉ

5. Phụ kiện
Đai ốc khóa, miếng đệm, thẻ nối đất, vỏ bảo vệ, vòng đệm răng cưa6. Cách đặt hàng

CNE1F(W) 20a NPT ¾”
CNE1F(W): Mã sản phẩm
20a: Kích thước ốc siết cáp
NPT: Đầu vào bằng ren
¾”: Kích thước đầu nối

Mã sản phẩm E1FK[X]

1. Ứng dụng
Phù hợp với vùng nguy hiểm 1 và 2.

2. Chứng chỉ
KGS (18-GA2BO-0535X)
KGS (1 8-GA2BO-0536X)
KGS (18-GA2BO-0537X)

3. Cấp bảo vệ
Ex d IIC / Ex tD A21 / IP66/67
Nhiệt độ hoạt động từ -60oC đến +120oC

4. Vật liệu
Đồng thau, đồng thau với mạ niken (tiêu chuẩn), thép không gỉ

5. Phụ kiện
Đai ốc khóa, miếng đệm, thẻ nối đất, vỏ bảo vệ, vòng đệm răng cưa6. Cách đặt hàng
CNE1FK(X) 20a NPT ¾”
CNE1FK(X): Mã sản phẩm
20a: Kích thước ốc siết cáp
NPT: Đầu vào bằng ren
¾”: Kích thước đầu nối

Mã sản phẩm E1FK[w]

1. Ứng dụng
Phù hợp với vùng nguy hiểm 1 và 2.

2. Chứng chỉ
KGS (18-GA2BO-0535X)
KGS (18-GA2BO-0536X)
KGS (18-GA2BO-0537X)

3. Cấp bảo vệ
Ex d IIC / Ex tD A21 / IP66/67
Nhiệt độ hoạt động từ -60oC đến +120oC

4. Vật liệu
Đồng thau, đồng thau với mạ niken (tiêu chuẩn), thép không gỉ

5. Phụ kiện
Đai ốc khóa, miếng đệm, thẻ nối đất, vỏ bảo vệ, vòng đệm răng cưa6. Cách đặt hàng

CNE1FK(W) 20a NPT ¾”
CNE1FK(W): Mã sản phẩm
20a: Kích thước ốc siết cáp
NPT: Đầu vào bằng ren
¾”: Kích thước đầu nối

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *