Nhiệt ẩm kế điểm sương và nhiệt độ ngưng tụ hydrocacbon
Hygrovision Mini là một ẩm kế cầm tay nhỏ gọn đo nhiệt độ ngưng tụ hydrocacbon và điểm sương hoạt động theo nguyên tắc gương làm lạnh với nguồn điện độc lập.
Dụng cụ này được thiết kế để đo nhiệt độ ngưng tụ hydrocacbon và điểm sương của nước tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn GOST R 53763-2009, GOST R 53762-2009 và STO Gazprom 089-2010 trong khí tự nhiên và các khí khác ở áp suất vận hành.

Nét đặc trưng

Phạm vi
đo nhiệt độ điểm sương và nhiệt độ ngưng tụ hydrocacbon , ° C
Phạm vi I: -30… T xung quanh
Phạm vi II: -50… T xung quanh
Giới hạn độ chính xác, ° C± 1
Áp suất hoạt động (bar) và nhiệt độ hoạt động (0C) của khí mục tiêu10 đến 100/300
-20… +50
Mức độ bảo vệ IP phù hợp với GOST 14254-96IP67
Thời gian hoạt động liên tục, giờ, tối thiểu12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *