Nhiệt ẩm kế tự động với tùy chọn đo bằng tay.
Hygrovision BL được thiết kế để đo điểm sương của nước và nhiệt độ ngưng tụ hydrocacbon cũng như giám sát trực quan các quá trình ngưng tụ của khí tại các trạm đo lường, kho chứa dưới lòng đất và các đơn vị khử nước, v.v.

Nét đặc trưng

Phạm vi đo nhiệt độ điểm sương, ° CPhạm vi I: -30… T xung quanh
Phạm vi II: -60… T xung quanh
Giới hạn tốc độ chính xác cho phép đo điểm sương, ° CCấp chính xác A: ± 0.25 Cấp
chính xác B: ± 0.5
Phạm vi đo nhiệt độ ngưng tụ hydrocacbon, ° C-30… T xung quanh
Áp suất tối đa, bar160/300
Đánh dấu chống cháy nổ1 Ví dụ d [lb] IIA T5 X
Mức độ bảo vệ IPIP67

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *