Mã sản phẩm CN-AL

1. Cấp bảo vệ
PLX: IP54, ALNX/ALNTX: IP66

2. Vật liệu:
Nhôm đúc ADC 12

3. Cấp chống cháy nổ
Ex e IIC (T4, T5), Ex tb IIIC

4. Nhiệt độ hoạt động
Từ -55 oC đến 80 oC

5. Màu sắc
RAL 7001

6. Kích thước

Mã sản phẩM CN-AL RỘNG (W) CAO (H) CHIỀU SÂU 1 (D) CHIỀU SÂU 2 (D)
Hộp trống Hộp đấu nối
ALNX 121208 ALNTX 121208 125 124 81 64
ALNX 122208 ALNTX 122208 222 125 81 64
ALNX 161609 ALNTX 161609 163 162 91 74
ALNX 162609 ALNTX 162609 262 162 91 74
ALNX 163609 ALNTX 163609 362 162 91 74
ALNX 232011 ALNTX 232011 230 200 110 93
ALX 232018 230 200 180 163
ALNX 232811 ALNTX 232811 280 230 110 93
ALNX 233311 ALNTX 233311 330 230 110 93
ALNX 233318 ALNTX 233318 330 230 180 163
ALX 234011 401 230 110 93
ALNX 23401 8 ALNTX 234018 401 230 180 163
ALX 236011 600 230 110 90
ALNX 314011 ALNTX 314011 403 310 110 93
ALNX 314018 ALNTX 314018 403 310 180 163
ALNX 316011 ALNTX 316011 600 310 110 93
ALNX 316018 ALNTX 316018 600 310 180 163

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *