Mã sản phẩm A2F

1. Ứng dụng
Phù hợp cho khu vực nguy hiểm 1 và 2
Sử dụng với tất cả các loại cáp không Armoured và Braided.

2. Chứng chỉ
IECEx KGS (IECEx KGS 16.0004X)
ATEX DEKRA (17ATEX0093X)

3. Cấp bảo vệ
112G Ex db IIC Gb / Ex eb IIC Gb / 1120 Ex tb IIIC Db/ IP66/67
Nhiệt độ hoạt động từ -60 đến 120 độ C

4. Vật liệu
Đồng thau, Đồng thau phủ Niken, Thép không gỉ

5. Phụ kiện
Đai ốc khóa, Tấm đệm, Tag nối đất, Vỏ bảo vệ, Đệm răng cưa

6. Cách đặt hàng
CN-A2F / 20b / NPT1/2”
CN-A2F: Mã sản phẩm
20b: Kích thước
NPT1/2”: Kích thước ren

Mã sản phẩm A2DF  

1. Ứng dụng
Phù hợp cho khu vực nguy hiểm 1 và 2
Sử dụng với tất cả các loại cáp không Armoured và Braided.

2. Chứng chỉ
ICEEx KGS (IECEx KGS 16.004X)
ATEX DEKRA (17ATEX0093X)

3. Cấp bảo vệ
II2G Ex db IIC Gb / Ex eb IIC Gb / II2D Ex tb IIIC Db / IP66/67
Nhiệt độ hoạt động từ -60 đến 120 độ C

4. Vật liệu
Đồng thau, Đồng thau phủ Niken, Thép không gỉ

5. Phụ kiện
Đai ốc khóa, Tấm đệm, Tag nối đất, Vỏ bảo vệ, Đệm răng cưa

6. Cách đặt hàng
CN-A2DF / 20b / M20
CN-A2DF: Mã sản phẩm
20b: Kích thước
M20: Kích thước ren

Mã sản phẩm A2FF  

1. Ứng dụng
Phù hợp cho khu vực nguy hiểm 1 và 2
Sử dụng với tất cả các loại cáp không Armoured và Braided.

2. Chứng chỉ
IECEx KGS (IECEx KGS 16.0004X)
ATEX DEKRA (17ATEX0093X)

3. Cấp bảo vệ
112G Ex db IIC Gb / Ex eb IIC Gb / II2D Ex tb IIIC Db/ IP66/67
Nhiệt độ hoạt động từ -60 đến 120 độ C

4. Vật liệu
Đồng thau, Đồng thau phủ Niken, Thép không gỉ

5. Phụ kiện
Đai ốc khóa, Tấm đệm, Tag nối đất, Vỏ bảo vệ, Đệm răng cưa

6. Cách đặt hàng
CN-A2FF / 20b / M20 x NPT 1/2”
CN-A2FF: Mã sản phẩm
20b: Kích thước
M20: Kích thước ren cái
NPT 1/2”: Kích thước ren đực

Mã sản phẩm A2FK  

1. Ứng dụng
Phù hợp cho khu vực nguy hiểm 1 và 2
Sử dụng với tất cả các loại cáp không Armoured và Braided.

2. Chứng chỉ
KGS(17-GA2BO-0273X)
KGS (17-GA2BO-027 4X)
KGS (17-GA2BO-0275X)
KGS (17-GA28O-0276X)
KGS (17-GA28O-0277X)
KGS (17-GA2BO-0278X)

3. Cấp bảo vệ
Ex d IIC / Ex tD A21 / IP66/67
Nhiệt độ hoạt động từ -60 đến 120 độ C

4. Vật liệu
Đồng thau, Đồng thau phủ Niken, Thép không gỉ

6. Phụ kiện
Đai ốc khóa, Tấm đệm, Tag nối đất, Vỏ bảo vệ, Đệm răng cưa

7. Cách đặt hàng
CN-A2FK / 20b / M20
CN-A2FK: Mã sản phẩm
20b: Kích thước
M20: Kích thước ren

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *