1. Thế nào là ống thép hàn?

Ống thép hàn là loại ống được sản xuất bằng cách uốn các tấm thép phẳng thành hình trụ sau đó hàn các đường nối để tạo thành ống. Quá trình hàn có thể được thực hiện bằng nhiều phương pháp khác nhau như Hàn điện trở (ERW), Hàn hồ quang chìm (SAW) hoặc Hàn hồ quang vonfram khí (GTAW). Ống thép hàn thường được sử dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau với mục đích vận chuyển chất lỏng và khí.

2. Quy trình chế tạo

Ứng dụng trong các ngành công nghiệp

Thép ống dùng cho mục đích chung
Tiêu chuẩn ASTM A 53 – Mác A,B
Ống nồi hơi và thiết bị trao đổi nhiệt
Tiêu chuẩn ASTM A214
Ống thép hàn xoắn
Tiêu chuẩn ASTM A252- Mác 1,2,3
Thép kết cấu
Tiêu chuẩn ASTM A500 – Mác A,B,C,D
Thép ống cứu hỏa
Tiêu chuẩn ASTM A795 – Mác A, B
Thép ống dầu khí
Tiêu chuẩn API 5L
Thép và ống chống
Tiêu chuẩn API 5CT

3. Quy trình kiểm tra chế tạo

STT Mô tả Chứng chỉ tài liệu
1 Kiểm tra nhận thép tấm và kiểm tra chéo tấm giấy chứng nhận Chứng chỉ vật liệu loại EN10204. 3.1/ 3.2
2 Ban hành tài liệu quy trình hàn – Quy trình hàn được phê duyệt,
– Chứng chỉ thợ hàn
3 Kiểm tra danh sách thợ hàn Danh sách thợ hàn
4 Kiểm tra quy trình chế tạo  
5 Kiểm tra tiêu chuẩn chế tạo  
6 Kiểm tra ghép nối và hàn đính  
7 Thực hiện quy trình hàn chế tạo Báo cáo kiểm tra kích thước & trực quan
8 Hiệu chuẩn và kiểm tra kích thước Báo cáo kiểm tra kích thước & trực quan
9 Kiểm tra không phá hủy Báo cáo kiểm tra không phá hủy (MPI, UT, RT)
10 Sửa chữa và báo cáo Báo cáo kiểm tra không phá hủy
11 Kiểm tra sản phẩm sau sản xuất Báo cáo thử nghiệm sản xuất
12 Đánh dấu Báo cáo kiểm tra kích thước & trực quan
13 Kiểm tra kích thước và kiểm tra trước khi xuất xưởng Báo cáo kiểm tra kích thước & trực quan
14 Đóng gói  

4. HSTECH có thể cung cấp những gì?

• Nguồn gốc xuất xứ: Hàn Quốc, giá cả cạnh tranh
• Mác thép: Tất cả các loại mác thép phù hợp với yêu cầu của khách hàng và yêu cầu dự án
• Thời gian giao hàng: Nhanh chóng, phù hợp với yêu cầu tiến độ dự án
• Chứng chỉ vật liệu: EN 1024 type 3.1 , 3.2
• Dịch vụ theo dõi sau Hợp đồng (Expediting service)
• Chuẩn bị tài liệu và hồ sơ hoàn công