• Bu lông và đai ốc (bu lông lục giác, bu lông mắt, bu lông trụ, bu lông chữ U, bu lông neo)
• Vòng đệm (Không amiăng, Vòng xoắn, Vòng nối, Bộ vòng đệm cách nhiệt)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *