HSTECH là đơn vị chuyên cung cấp các thiết bị và dịch vụ phục vụ trong lĩnh vực khí thiên nhiên hóa lỏng. Các sản phẩm đặc trưng như:

Bồn bể chứa
Bơm
Máy nén khí
Bộ phối khí
Van và các thiết bị đường ống
Thiết bị tự động hóa
Và các sản phẩm khác