HSTECH là nhà phân phối độc quyền tại thị trường Việt Nam cho các sản phẩm của INNOV ANALYSIS SYSTEMS – một công ty có trụ sở tại Châu Âu với hơn 50 năm kinh nghiệm trong việc phát triển, sản xuất các hệ thống phân tích, hiệu chuẩn và lấy mẫu Sunfua dành riêng cho ngành công nghiệp Dầu khí.

Sản phẩm đặc trưng

Bảng mô tả ứng dụng và hướng dẫn lựa chọn sản phẩm

ỨNG DỤNGĐỐI TƯỢNG ĐOSẢN PHẨM
Hydrogen/
Ammonia
reformers
H2S, Total sulphur, Moisture.NOVASULFTM,
HUMITRACETM
Syngas
Reformer
H2S, Total sulphur, Moisture.NOVASULFTM,
LASERSULFTM,
SULFCHROMTM,
HUMITRACETM,
DENSISMARTTM
Alkylation UnitTotal sulphur.NOVASULFTM,
LASERSULFTM
Catalytic
Reformer
Total sulphur, Physical properties, density.NOVASULFTM,
LASERSULFTM
Sour gas treaterH2S.NOVASULFTM
Amine treaterH2S.NOVASULFTM
HDS UnitH2S, Total sulphurNOVASULFTM,
LASERSULFTM
Diesel FuelTotal sulphur, physical properties, density.NOVASULFTM,
LASERSULFTM
Gasoline FuelTotal sulphur, physical properties.NOVASULFTM,
LASERSULFTM
Natural gas/
Biogas
H2S, Total sulphur, odorant, moisture, density.NOVASULFTM,
LASERSULFTM,
HUMITRACETM
Amine in water
recovery unit
Total dissolved sulphides.WATERSULFTM
Stripping sour
water
Total dissolved sulphides.WATERSULFTM
Sewage
treatment plant
Total dissolved sulphides.WATERSULFTM
Alimentary CO2H2S, Total sulphur.NOVASULFTM,
LASERSULFTM
Crude oilH2S.NOVASULFTM
Crude
distillation unit
H2S.COLORSULFTM
Stack gas
monitoring
H2S, Total sulphur.NOVASULFTM,
LASERSULFTM
Gas manufacturerH2S, Total sulphur, Moisture.NOVASULFTM,
LASERSULFTM,
HUMITRACETM
Chlorine plantMoisture.HUMITRACETM